Lisa HundesengHundeseng Alle i København, 2019 copyright