MEDLEMSSKABVIL DU OGSÅ VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET?

Hvis du bor i Kalenderkvarteret og har lyst til at blive medlem af Grundejerforeningen, så kontakt foreningen via nedenstående formular eller ring/skriv til mobil 27370215 (Formand).

Næste kontingentopkrævning kommer 1. november, betales årligt og er på 200 kr. pr. år.

Jo flere vi står sammen, jo stærkere er vi, derfor er det dejligt at over 70% af områdets beboere allerede er med og støtter op omkring foreningens arbejde.