Midlertidig hjemmeside for: Hydrografisk Selskab Danmark (HSD)Selskabet er en underafdeling af: ”International Federation of Hydrographic Societies” (www.hydrographicsociety.org)

Selskabet har ikke været aktivt i en længere periode. Det er initiativtagernes håb og ambition at foreningen skal reaktiveres og revitaliseres i overensstemmelse med de eksisterende vedtægter.

Uddrag af eksisterende vedtægter:
§ 2 Formål.

1. Det er foreningens formål at skabe et upolitisk forum til gavn for alle, som har interesse i hydrografiske/oceanografiske arbejder og dermed beslægtede aktiviteter, herunder indsamle, uddybe og udbrede viden i ordets bredeste forstand indenfor ovennævnte områder.

2. Foreningen søger at opnå dette formål ved:
a. at stimulere kendskab og viden omkring hydrografiske/oceanografiske
undersøgelsesmetoder og former;
b. at etablere kontakt til relevante myndigheder, forskningsinstitutter,
læreanstalter, faggrupper, enkeltpersoner og erhvervslivet;
c. at fremme samarbejde med lignende institutioner, firmaer,
enkeltpersoner og organisationer i ind- og udland, bl.a. ved udveksling af hydrografisk/oceanografisk viden og knowhow;
d. at organisere møder og virksomhedsbesøg af fælles interesse
for medlemmerne.

Forslag til ændringer og tilføjelser kan sendes til
Jesper Sano Højdal,
mail: jjh@hydrochart.dk,
mobil: 22921581

Alle forslag og bemærkninger vil blive behandlet på førstkommende møde.
Der var udsendt indbydelse til et indledende initiativmøde d. 25. marts, men dette måtte desværre aflyses på grund af corona situationen.
Så snart hverdagen igen bliver normaliseret vil en ny indbydelse blive udsendt. Denne side vil blive opdateret og udviklet løbende........