Om projektetUdledning af gasser og partikler fra brændeovne udgør en betydelig del af luftforureningen i Danmark. Nu skal et fyrtårnsprojekt ledet af Teknologisk Institut og støttet af Miljøstyrelsens Udviklings- Demonstrationsprogram (MUDP) kortlægge, hvilke teknologier der mest effektivt kan nedbringe emissionerne fra brændeovne.


I samarbejde med Aarhus Kommune har projektet udpeget en testzone i et villakvarter i Aarhus-forstaden Mårslet. Den vil bestå af minimum 20 huse med eksisterende brændeovne. Her vil man afprøve de bedste teknologier på markedet, både enkeltvis og i kombination. Samtidig vil der være en høj grad af borgerinvolvering i projektet.